Privacybeleid & Cookies

FHCD, Fysiotherapie en Hydrotherapie Centrum voor Dieren


Privacy voorwaarden in het kader van algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 1. Het FHCD maakt gebruik van een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden gemaakt en het behandelverloop wordt bijgehouden. Deze is versleuteld middels wachtwoorden en gebruikersnamen. De wachtwoorden worden zeer regelmatig veranderd. Enkel werkzame dierenfysiotherapeuten binnen de praktijk hebben toegang tot de patiëntendossiers en inzage in uw gegevens. Alle medewerkers binnen de praktijk zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVFD en hebben een geheimhoudingsplicht over uw gegevens. De accountant heeft toegang tot het administratieprogramma voor de boekhouding.  Met het accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor het kantoor verplicht is tot geheimhouding van uw gegevens.
  Van u worden naam, adresgegevens en telefoonnummer in de administratie opgenomen. Uw emailadres wordt ingevoerd alleen na uw toestemming. Tevens worden de behandeldata en nota’s verwerkt. Indien voor de verzekering gewenst wordt ook het chipnummer verwerkt voor op een door u te declareren factuur.
  Van uw hond of worden naam, ras, chipnummer (indien van belang voor verzekering), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, uw contact telefoonnummer, klachten en behandeling verwerkt in het patiëntendossier. Het dossier van uw dier wordt gekoppeld aan de contactgegevens van uw dierenarts en eventuele specialisten of  andere disciplines die van toepassing zijn op uw dier.
 1. De gegevens van u en uw dier worden gedurende 10 jaar in de software bewaard zodat FHCD bij eventuele vervolgconsulten inzage heeft in gezondheid en behandelverleden en eventuele reacties op behandeling.
 1. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben zoals bijvoorbeeld bij overlijden van uw dier of direct na afsluiten van een behandeltraject kunt dit aangeven. Financiële gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.
 1. Verwijzingen vanuit uw dierenarts worden gedurende 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.
 1. Wanneer een behandeltraject van uw dier is afgerond wordt er verslag gedaan naar de verwijzend dierenarts en eventuele andere dierenartsen die betrokken zijn bij uw dier. Indien noodzakelijk en gewenst gebeurt dit ook tussentijds. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met uw verwijzend dierenarts indien dit is gewenst. Alleen op uw aanvraag wordt er verslag gedaan over uw dier naar andere disciplines. In de verslaglegging worden naast de  naam, geboortedatum, geslacht en ras van uw hond, klachten en behandeluitkomst ook uw naam en woonplaats opgenomen. Een verslag wordt per email in PDF verzonden naar de dierenarts. Het FHCD zal alleen in overleg met u en met uw toestemming informatie verstrekken. Gaat u hiermee niet akkoord, geef dit aan.
 1. De status van uw dier kan te alle tijde digitaal alleen door u worden opgevraagd voor eigen administratie of om te verstrekken aan andere personen die te maken hebben met uw dier.
 1. Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau ingeschakeld moet worden, worden uw persoonsgegevens gedeeld met het desbetreffende incassobureau.

Cookies

Hoe wij cookies gebruiken

We gebruiken cookies om ons te laten informeren wanneer je onze website bezoekt, om ons websiteverkeer te kunnen analyseren en om je gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren. Bij een eerste bezoek aan onze website kun je de instellingen van deze cookies wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op jouw ervaring op onze websites en de services die we kunnen bieden.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat

Je kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en ook embedded content zoals video’s kan niet meer getoond worden. Hierdoor zal de website niet functioneren zoals we deze hebben bedacht.

Welke cookies wij gebruiken

Functionele cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om je diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige functies ervan te gebruiken. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, kun je ze niet weigeren zonder de werking van onze site te beïnvloeden. Je kunt ze altijd blokkeren of verwijderen door je browserinstellingen te wijzigen en alle cookies op deze website te blokkeren. Als je cookies weigert zullen wij alle cookies verwijderen die zich bevinden in ons domein.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt fhcvoordieren.nl gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan fhcvoordieren.nl verstrekt. Wij verkijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de websites en/of haar dienstverlening doorvoeren.

We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen geanonimseerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google.

Tot slot maakt fhcvoordieren.nl geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google analytics cookies, tenzij je daarvoor toestemming hebt verleend.

Externe cookies

Via de website worden cookies geplaatst die afkomstig zijn van derde partijen. Zo worden bij het tonen van video’s die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube, door deze derde partijen cookies geplaatst die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen.

Via de website wordt ook toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de Websites worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Fhcvoordieren.nl accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. Fhcvoordieren.nl verwijst je naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen die hieronder zijn weergegeven:

Wanneer er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, of wanneer u niet akkoord gaat met een bepaling, dan verneemt het FHCD dit graag.

Geeft u geen bezwaren aan, dan kiest u voor akkoordverklaring.

FHCD contactgegevens:

fhcvoordieren.nl/contact

info@fhcvoordieren.nl